Notiser

Personalförstärkningar Jaktia AB

 Jaktia förstärker organisationen på flera viktiga områden.

 

Anette Berghäll är utsedd till ny Butikscoach och ansvarig för Jaktiakedjans butiks- och affärsutveckling. Anette Berghäll tillträder omgående i den nya rollen och kommer parallellt även fortsätta som VD för Jaktia Falun AB.

– Med Anette förstärker vi försäljning/affärsutveckling i butikerna. Anette kommer att fokusera på att effektivisera butiksdriften och att supporta de lokala butikerna på plats. Vi har därmed skapat förutsättningar för att ytterligare öka tempot i Jaktias utveckling av franchisekonceptet och även hjälpa butikerna att förstärka kundnyttan säger Jaktias VD Lars Martinsson.

Mimmi Ruus är nyanställd som ekonom och blir ansvarig för redovisning och bokföring. Mimmi Ruus kommer närmast från PEN Shop Concept AB, Lerum och tillträder 1 september.

Hanna Löfgren är nyanställd som inköp/logistik och produktsupport. Hanna Löfgren kommer närmast från Intersport AB, Mölndal och tillträder 14 augusti.

Lisa Borén är sedan 1 mars anställd som Customer Support Manager kommer parallellt med sälj- och kundansvar även fortsätta utveckla Jaktias koncept runt kommunikationen med kunder och leverantörer.

 

För mer information, kontakta Lars Martinsson, VD, Jaktia AB.
Tel. + 46 31- 26 40 01