Reportage

8-fjordar – Kustnära havsöringsfiske i världsklass

Området runt Orust och ner emot Tjörn i Bohuslän, ingår sedan 2008 i ett marint fiskeprojekt som går under namnet 8-fjordar. Det är ett delvis EU-finansierat projekt som drivs av fem kommuner: Kungälv, Stenungssund, Uddevalla, Tjörn och Orust kommun och projektet är tänkt att gynna den marina miljön i området samtidigt som man vill stärka näringslivet och skapa förutsättningar för ett ökat entreprenörskap med fokus på bland annat sportfisketurism.

I 8-fjordarområdet har man bland annat infört ett totalförbud mot nätfiske. Det är fortfarande tillåtet med yrkesfiske men i så fall endast med kräft- och hummertinor eller handredskap. Det är också totalförbud mot allt fiske efter torsk, kolja och bleka vilka är tre prioriterade arter som man haft stor tillgång på förr men som idag har begränsade populationer . Tänk på att alltid kolla reglerna noga innan du fiskar, det finns ett par områden med totalt fiskeförbud.

Den snedvridna konkurrensen i havsmiljön har gjort att havsöringen idag anses vara områdets dominerande rovfisk. Tillsammans med mångåriga åtgärder för att rensa upp och åtgärda alla havsöringsförande bäckar och åar i området har det här gett havsöringen extremt bra förutsättningar. Bara på Orust har man minst 25 stycken åtgärdade havsöringsförande åar och bäckar. På Tjörn räknar man till femton och på fastlandet finns ännu fler. Det stödutsätts ingen havsöring då bestånden är starka. I vissa bäckar räknar man till så många som fyra öringar per kvadratmeter. Smolt-tillgången är enorm och det är ett imponerande skådespel att se de ibland knappt meterbreda bäckarna fyllas med lekfisk på hösten. Jag har själv besökt ett antal bäckar i höstas och ibland kan man räkna till över 50 lekande öringar på bara ett par hundra meter bäck. Man förvånas över hur små lekbäckarna kan vara och ibland kan bäckar som bitvis bara är halvmetern breda vara lekområden för riktigt fina fullvuxna havsöringar.

I vissa bäckar räknar man till så många som fyra öringar per kvadratmeter

I vissa bäckar räknar man till så många som fyra öringar per kvadratmeter

Man har även infört ett minimått på havsöring på 45 centimeter och det finns gott om godkänd fisk. För att bibehålla den uppåtgående trenden och ytterligare stärka den positiva utvecklingen har man infört en fångstbegränsning på två fisk per fiskare och dag. Det är inte ovanligt med fångster på 10-20 havsöringar om dagen och årligen hör man om personer som får över 100 öringar på samma dag.

Det största hotet mot en fortsatt tillväxt på havsöringen tror en del lokala fiskare jag talat med är sälen. Jag ser själv säl i stort sett varje fisketur och obekräftade källor talar om en population på runt 300-500 sälar i området. Sälen äter runt fyra kilo fisk om dagen och räknar man på 300 sälar så skulle det i så fall ge en årlig fiskkonsumtion på 438 ton. Man menar att havsöringen ofta lämnar de grundare landnära partierna när de kommer över 45-50 centimeter och så fort de kommer ut på djupare vatten tappar de sin ställning som topp-predator och blir ett jagat villebråd. Sälen är en möjlig anledning till att man inte ser riktigt samma ökning av den stora havsöringen som man gjort bland havsöringarna upp till 45-50 centimeter. Man tror också att den starka sälpopulationen är en stor anledning till att torsken, koljan och blekan inte ökat i antal i den takt man förväntat sig. Niclas Åberg, Projektledare 8-fjordar, är mer försiktig och hänvisar till en kommande SLU-undersökning som är på gång, som ska undersöka sälens och skarvens matvanor i området. Även om det är vanligt att man får sälskadad havsöring kan det ju trots allt vara så att sälen har exempelvis sillen som sin primära föda? Man hoppas att den kommande undersökningen ska kunna ge svar på den här frågan.

Sälen äter ca 4 kg fisk per dag.

Sälen äter ca 4 kg fisk per dag.

Det bör även nämnas att det finns de som har helt motsatt åsikt och menar att den ökade sälpopulationen snarare är ett tecken på att fisktillgången ökat och att havsmiljön nu är på rätt väg igen. En livskraftig stam av säl skulle i så fall snarare ses som ett tecken på ett fungerande ekosystem än som ett hot mot havsöringen.

Trots ett eventuellt sälhot tas det redan nu många fina öringar och en frekvent fiskare har enligt min bedömning mycket goda chanser till att lyckas få fisk över 50 centimeter. Årligen tas det även större havsöringar på runt 6-7 kilo från land.

Det är en imponerande utveckling av havsöringsfisket som skett de sista fem åren och det är en genomgående positiv bild som förmedlas av de man träffar som fiskar i området. Det är tydligt att man hittat ett framgångsrecept och en driven fiskeentreprenör har enligt min bedömning alla chanser att lyckas sälja det här området mot både svenska och internationella fisketurister. Eftersom den här delen av Sverige är en turistmagnet sommartid så finns det även en välutvecklad infrastruktur med bra boende på både hotell, vandrarhem och campingar för de som besöker området.

Idag är 8-fjordar förmodligen det största marina skyddsområdet vikt för sport- och skaldjursfiske i hela Europa och jag vill påstå att området redan nu är ett av Sveriges i särklass bästa fiskeområden efter just havsöring. Som grädde på moset kan nämnas att fisket med handredskap i området är helt gratis. Man behöver alltså inte ens en fiskelicens för att få sportfiska i området.

För er som är intresserade av andra arter än havsöringen kan även nämnas att populationerna av både piggvar och slätvar är starka. En trend man ser nu är att allt fler vertikalfiskar med undervattenskikare efter dessa arter. Vid provtrålning i 8-fjordar har man fått upp piggvar på 7-8 kilo. Det finns även bekräftade uppgifter på sightfiskad piggvar på grunt vatten under våren på upp till 5-6 kilo. Niclas Åberg rekommenderar att man släpper tillbaka all stor piggvar och försöker ta eventuella matfiskar på runt kilot. Niclas förespråkar Limit your Kill, kampanjens filosofi, för hela projektområdet och hoppas att sportfiskarna är rädda om fiskeresursen så vi slipper onödiga begränsningar.

_MG_0063

Havsöringen fiskas med fördel både med flugspö eller haspelspö. Det händer ofta att vinden är stark i området och till flugfisket är snabba spön i klass 5-7 lämpliga. Jag har fiskat nästan uteslutande med en tafsspets i fluorcarbon på 0,26 mm. Det är händer att man får större fisk och då är det skönt om man är säker på att tafsen skall hålla. Jag kör uteslutande med flytlina och föredrar conehead-förtyngda fiskimitationer men klassiker som Muddler Minnow, Olivgrön zonker, Pattegrisen, ciggarflugor och grå räkimitationer fungerar oftast lika bra de. Är det lugnt är det väldigt vanligt att man kan fiska på vakande fisk och små sländor eller skalbaggeimitationer kan fungera ypperligt om man vill prova fiska torrt.

_MG_0067

Till haspelfisket föredrar jag ett snabbt spö på runt 8 fot med en betesvikt på 10-30g. Till favoriterna hör mindre wobblers som Rapala Max Rap 12cm (grön eller brun), X-Rap 8cm, Sebile Koolie Minnow (grön eller vit, 7,6-10cm). Flätlina på runt 0,15 mm är perfekt och ger bra kastlängd med de lätta betena.

_MG_0274

Tänk även på att byta ut trekrokarna om de är för stora. Jag brukar montera bort den ena trekroken så jag bara kör med en trekrok längst bak i stl 6-8. Har man för stora krokar tappar man oftare fisk och kör man med två trekrokar skadar man ibland fisken i onödan.

Det är en stor fördel att ha håv med sig då det gör att man kan landa och återutsätta fisk snabbare. Vadare är att rekommendera till landfiskare och är man utrustad med dem kommer man åt fler och intressantare fiskeställe. Det är ofta långgrunt i området och djupbranter och heta ställen med fin botten kan ofta ligga en bit ut från land. Fiskar man med pålandsvind kan det även vara fint att vada ut en bit och sen fiska in mot land.

Havsöringsfiske - håv

En stor fördel med håv

Med fin botten menas så kallad leopardbotten, sandbotten blandad med tångpartier, där fisken kan söka räkor och småfisk. Har man tillgång till Google Earth är det ett ypperligt sätt att leta efter den här typen av bottenstruktur. Håll även koll på vinden. Fisken står ofta i lovart, det vill säga längs stränder och branter med pålandsvind, där betesfisken blåst in och den större öringen får enkelt att mätta hungern. Är det vindstilla så kolla hur det blåst dagarna innan. Var det stark vind dagen före kan det bli extremt gynnsamma förhållanden i de vikar där vinden legat på dagen efter.

Havsöringsfiske på grund vatten

Vattennivån kan ibland skilja över en meter från en dag till en annan. Det kan till viss del bero på att det varit tidvattenströmning men det som gör störst skillnad är om vinden legat på från Skagerak. Då blåser det in mängder med vatten och fjordarna fylls upp. Duktiga havsöringsfiskare försöker hålla kolla på när på dygnet strömningarna är som starkast, det är ofta då fisket är som bäst.

Läs mer om området på www.8fjordar.se

Text: Jonas Nordigårds
Foto: Frida Larsson & Jonas Nordigårds