JAKTPULS

Eftersök på vildsvin i ett snårigt småland

Hund Jakt Film

Eftersök på vildsvin är något som Rasmus ganska ofta beger sig ut på. I denna filmen följer vi Rasmus med sina två plotthundar Ragge och Basse på ett eftersök som ska visa sig bli ganska besvärligt i Smålands stora Gudrun-hyggen.