JAKTPULS

Tillvaratagning av vildsvin - Slakt

I denna filmen visar Rasmus och hans vän Mathias hur man kan gå tillväga när man ska ta tillvara på vildsvin. I denna första del så ska vildsvinet slaktas för att senare styckas.