Jaktiabloggen

Viktigaste tiden att utfodra viltet

9 februari 2015 – Christoffer Totte Zetterdal

Nu är det den viktigaste tiden att fodra viltet. Kyla och mycket snö gör det svårt att finna tillräckligt med mat. En del slutar tyvärr att fodra så snart jaktsäsongen är över. Viktigt är också att utfodra med foder av bra kvalitet för att inte orsaka sjukdomar hos viltet.

 

Fräscht foder på väg ut

Fräscht foder på väg ut

Foderplats för vilt

Foderplats för vilt

Fräscht foder på plats

Fräscht foder på plats