Notiser

Jaktbranschen går samman mot långa handläggningstider

Debatt: Långa handläggningstider vid licenshantering

Polisen bryter mot förvaltningslagen – nu behövs det åtgärder

Idag har landets alla lokala polismyndigheter ansvaret för att bevilja vapenlicenser. Men långt ifrån alla klarar av uppdraget. I storstadsregionerna tar licenshanteringen så lång tid att JO, Justitieombudsmannen, riktade kritik mot polismyndigheterna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Halland. De långa handläggningstiderna bryter, enligt JO, mot förvaltningslagens krav på snabb handläggning.

Men problemen är inte bara knutna till ovan nämnda polisdistrikt, utan finns även på andra ställen i landet. Det finns naturligvis också polismyndigheter som klarar av detta på ett bra sätt.

Sedan JO lämnade sin hårda kritik har de utpekade polismyndigheterna gjort vissa insatser för att komma till rätta med de flera månader långa handläggningstiderna. Men någon avgörande skillnad kan knappast märkas.

Det är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt att Polisen, som ska se till att lagarna i landet efterlevs, inte själva följer förvaltningslagen.

Såväl Svenska Jägareförbundet som vapenhandlarna i landet vill ha en tydlig och bra lagstiftning. Vapen ska exempelvis inte hamna i händerna på kriminella personer. Vår kritik handlar således inte om kontrollen i sig – utan tidsaspekten. Nu drabbas personer som vill byta ut sitt gamla slitna vapen mot ett nytt likadant. Dessa jägare har redan genomgått omfattande kontroll när de skaffade sitt första vapen. Nu får de vänta, ofta i flera månader. Värst drabbas de nya unga jägarna som otåligt får se sin första jaktsäsong spolieras när licensen ibland kommer först efter säsongen är över.

Samtidigt drabbas handlaren på ett sätt som håller på att knäcka hela branschen. När affären är uppgjord får handlaren vänta med att leverera vapnet tills köparen fått sin licens, vilket medför att han får vänta på betalningen. Under tiden tvingas handlaren till stora ekonomiska risker när varulagret ökar och kapitalet i bolaget blir bundet i varor.

Till 1 januari 2015 ska alla lokala polismyndigheter slås ihop till en enda rikstäckande polismyndighet. Vi hyser en stor oro för att licenshanteringen inte kommer att få tillräckligt hög prioritet i den nya organisationen.  Den politiska styrningen av Polisen måste vara mycket vaksam på att så inte blir fallet.

Samtidigt förs diskussioner om ansvaret för licenshanteringen ska flyttas till någon annan myndighet, exempelvis länsstyrelserna. Från Svenska Jägareförbundet och vapenhandlarnas sida är det viktiga vem som hanterar licenserna utan att hanteringen fungerar. Vi är öppna för att diskutera och bidra till bra lösningar, under förutsättningen att licenshanteringen sköts på ett för samhället säkert, tryggt och snabbt sätt.

Vi kan också tänka oss att delta i en ny vapenutredning, om den utgår från att förbättra vapenlagstiftningen och ta bort onödig byråkrati, utan att äventyra att vapen skulle kunna hamna i fel händer.

Vapenbranschen och jägarna behöver bra förutsättningar – inte orimligt långa handläggningstider för licensärenden. Vi förväntar oss att om polismyndigheterna inte löser frågan så gör den nya regeringen det.

 

Bo Sköld
Generalsekreterare
Svenska Jägareförbundet

Anders Toresson
VD, Torsbo Handels AB

Lars Martinsson
CEO, Jaktia AB