JAKTMATCHEN 2020 - Jaktias Bonuschans

Nu startar Jaktmatchen 2020! Norma och Svenska Jägareförbundet arrangerar återigen fjolårets succétävling och Jaktia hakar på! Ska man lyckas riktigt bra med skyttet i skogen, så är träningsskyttet av största vikt! Redan nu kan du skicka in ditt bidrag i tävlingen som ger dig ytterligare skäl för att åka till älgbanan  för att träna lite extra inför säsongen!

Jaktia vill premiera ett ökat övningsskytte bland våra jägare och skyttar runt om i landet - därför har Jaktia valt lägga till en extra tävling ihop med Jaktmatchen 2020 - JAKTIAS Bonuschans! I år får du som köper din Norma Jaktmatch ammunition i någon av Jaktias butiker chans på ytterligare ett prisbord från Jaktia. Bland de som köpt sin Norma Jaktmatch i Jaktias butiker, fått en stämpel i locket, skjutit godkänt på Älgbanan, Vildsvinspasset eller Björnpasset drar vi ytterligare vinnare utöver de 10 som vinner i Jaktmatchen 2020.

Oavsett om du är tävlingsskytt, jägare, erfaren eller nybörjare så har du möjligheten att åka till din lokala skjutbana och skjuta på älgbanan. Jaktmatchen är en tävling som tar sin utgångspunkt i just detta. Alla ska kunna delta och det ska kunna ske enkelt och under lugna former på den egna hemmabanan. Nytt för i år är att utöver älgbanan kan man nu skicka in godkända resultat från både Vildsvinspasset eller Björnpasset!

Du kan delta när som helst under säsongen 2020 och det finns ingen begränsning i hur många tävlingsbidrag du kan skicka in, så länge du skjuter med Norma Jaktmatch! Tävlingsresultat skall vara RUAG tillhanda senast den 30:e oktober 2020.

TÄVLINGSREGLER JAKTMATCHEN 2020

Jaktmatchen är en tävling arrangerad i samarbete mellan Norma och Svenska Jägareförbundet. Syftet är att öka övningsskyttet på älgbanorna runt om i landet, vilket i sin tur ökar jägarnas skjutförmåga då det verkligen gäller. Reglerna är enkla och bygger på deltagarnas ärlighet.


Såhär går det till:

 • Skjut godkänt på Svenska Jägareförbundets älgskyttemärke, Vildsvinspasset eller Björnpasset enligt Svenska Jägareförbundets gällande regler för respektive.
 • Använd Norma Jaktmatch (Be om en Jaktiastämpel i locket av din Jaktiahandlare)
 • Skriv ditt resultat på insidan locket till en ask Norma Jaktmatch och be en skjutledare signera ditt resultat
 • Skriv ner ditt namn och telefonnummer
 • Skriv också en kort motivering till varför du använder Norma
 • Riv av locket från Jaktmatch asken och skicka in det till: RUAG Ammotec Sweden AB, Dammbrovägen 1, 691 80 Karlskoga. Märk kuvertet ”Jaktmatchen”
 • Resultatet skall vara RUAG tillhanda senast den 30:e oktober 2020
 • Vinnaren utses i början av november 2020 och publiceras på jaktmatchen.se, RUAG Ammotec Swedens Facebooksida och Instagramsida samt på Svenska Jägareförbundets hemsida
 • Några dagar senare ringer vi upp vinnarna på det telefonnummer som angivits.


Detta gäller för att ditt resultat skall vara giltigt:

 • Resultatet är endast giltigt om det är skrivet på insidan av ett lock Norma Jaktmatch
 • Samtliga skott skall vara skjutna med Norma Jaktmatch
 • Resultatet skall vara inskickat och mottaget av oss på ovan angiven adress senast den 30:e oktober 2020. Vinnaren utses i början av november månad 2020.
 • Om vi inte fått kontakt med vinnaren eller om vinnaren inte har kontaktat oss senast den 12:e november, så utses en ny vinnare.
 • Eftersom vissa priser kommer att bestå av vapen, så måste deltagarna ha möjlighet att ta emot ett sådant pris, vilket innebär att man själv eller någon närstående måste kunna söka licens på vapnet. Vapen som inte hämtats ut inom 6 månader efter det datum då vinnaren har utsetts tillfaller arrangören.
 • Vinnaren måste vara svensk medborgare och vara bosatt i Sverige.
 • Observera! Det finns ingen begränsning i hur många tävlingsbidrag du kan skicka in. Ett inskickat lock gäller som ett bidrag. Om du skjuter 10 askar Norma Jaktmatch och vill skicka in samtliga 10 locken så får du alltså 10 tävlingsbidrag.


Hur utses vinnarna?

 • En jury bestående av representanter från Svenska Jägareförbundet, Norma och RUAG Ammotec Sweden utser vinnaren.
 • Bland inkomna bidrag, kontrolleras först att tävlingskriterierna uppfylls.
 • Bidrag med uppfyllda tävlingskriterier rangordnas sedan efter den motivering deltagarna har skrivit varför de använder Norma.
 • Vinnarna av JAKTIAS Bonuschans dras slumpmässigt utav de askar med Jaktiastämpel och övrigt godkända kriterier.


Prisbord Jaktmatchen:

 • Prisbord för de 10 främst placerade
 • Första priset är ett exklusivt vapenpaket bestående av en Merkel Helix Speedster med tillhörande Leupold VX-Freedom kikarsikte, Hausken ljuddämpare samt Norma Oryx Silencer ammunition!

Prisbord JAKTIAS Bonuschans:

1a) Merkel Helix Explorer 
2a) ATN X-Sight 4K Pro 3-14
3e) 1 årskonsumtion* av Norma ammunition 
4e) Presentkort 10 000kr
5e) Presentkort 5000kr
6-10e) Presentkort 2000kr

(* Med årskonsumtion avses 4st pkt Jaktmatch samt 4pkt Norma Jaktammo. Välj 4 olika kulor eller en och samma som man vill)

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Priserna kan inte bytas till andrar varor hos RUAG.

RUAG Ammotec Sweden AB
Dammbrovägen 1
69180 Karlskoga

Resultatet oss tillhanda
senast den 30:e oktober 2020.

Märk kuvertet ”Jaktmatchen”

LYCKA TILL!!!