Börja jaga

Jägarexamen - Hagelprov

Vapen Jakt

En fullständig jägarexamen består av ett teoretiskt och tre praktiska delprov. Det teoretiska provet som ingår i jägarexamen ska avläggas av alla, oavsett vilken typ av jaktvapen som ska förvärvas (gäller inte den som redan har licens för jaktvapen utfärdat före 1985). De praktiska proven består av tre olika delprov, hagelgevärsprov, grundprov/kulgevär och högviltprov/kulgevär.

Teoretiskt prov

Provet består av frågor av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att välja mellan fyra givna svarsalternativ. Ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan. Provtagare får efter rättat prov inte behålla frågeblanketten, som heller inte får kopieras. Vid provet får hjälpmedel inte användas.

60 av 70 svar måste vara rätt

Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag. Det teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt besvarade.

Praktiskt hagelgevärsprov omfattar fyra moment:

– Säker hagelgevärshantering
– Avståndsbedömning
– Lerduveskytte
– Skjutning mot markmål

Grundprov/kulgevär omfattar två moment:


– Säker kulgevärshantering
– Precisionsskjutning

Högviltprov/kulgevär omfattar:
– Skjutning mot stillastående och löpande älgfigur

Praktiskt hagelgevärsprov

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment:


1. Säker hagelgevärshantering
2. Avståndsbedömning
3. Lerduveskjutning
4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov.

För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment i hagelgevärsprovet.

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

– Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.

– Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Avståndsbedömning

Vid avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.

Sammanlagt visas sex viltfigurer, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer provtagaren anser vara inom hagelhåll samt avstå skott mot de figurer som är utom hagelhåll.

För att bli godkänd måste provtagaren göra rätt bedömning på samtliga sex figurer.

Notera! Fågelsiluett (gås- eller andfigur) samt rådjursfigur är inom hagelhåll på ett avstånd 15-20 meter från provtagaren. Nämnda figurer kan vid provet också vara placerade utom hagelhåll från provtagaren och är då placerade på 30 meters avstånd.

För övriga djurfigurer, till exempel räv, hare och grävling är dessa placerade mellan 15-20 meter från provtagaren om de är inom hagelhåll och på 30-40 meter om de är placerade utom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

Kombinationsprov (i förekommande fall då moment 1 och 2 slås ihop)

Vid kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för säker vapenhantering och avståndsbedömning.

Lerduveskjutning

Vid lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt.

Observera att provtagaren i ”färdigställning” inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då lerduvan kastas.

Markmål

Vid skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående mål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp. Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt.

Som träff/godkänt ska minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm – US nr 7,5, 2,4 mm) vara inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.

Observera att provtagaren i ”färdigställning” inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då målet har startat.

Källa: Svenska Jägareförbundet

Kontakta din Jaktiabutik om du vill ha mer information om vem som anordnar jägarexamenskurser just där du bor.

Relaterade reportage