FILM

Sportfiskarnas restaureringsåtgärder för havsöring på Gotland

Film

Sportfiskarna gör ett fantastiska arbete för att förbättra förutsättningarna för våra vilda fiskar. Se filmen om deras åtgärder kring restaurering av lekbäckar/åar för havsöring.

Året lider mot sitt slut och det gör också ett av Sportfiskarnas projekt med att restaurera strömsträckor för havsöring på Gotland. Under tre år har de jobbat i sex olika vattendrag på ön, på åtta olika delsträckor. Jobbet har bestått i att restaurera befintliga strömsträckor där igenväxning och sedimentation av slam och fint material gjort lek- och uppväxtförhållandena sämre för öringen. De har förstås också kompletterat med sten och lekgrus på de sträckor det funnits behov av det men i en del fall har det inte varit nödvändigt. Fantastiskt fina bottnar har dykt upp när vegetationen först tagits bort och bottenmaterialet under det gröna sen har luckrats och sorterats med både gallerskopa och sorteringsskopa i en storskalig form av hartijoki. En del av resultatet från de senaste tre årens arbete kan du i högt tempo se på filmen nedan. 

Närmare tre kilometer strömmande vatten har restaurerats och mer än 500 ton sten och grus har skapat nya lek- och uppväxtplatser för havsöringen.
De har också hunnit göra en del uppföljning och konstaterat havsöringslek på alla lokaler, och även hög produktion av yngel på de lokaler vi hunnit elfiskeinventera. Uppföljningen kommer fortsätta och självklart hoppas de att deras åtgärder också ska bidra till ett ännu bättre havsöringsfiske runt Gotland, på öring från vilda stammar.

Projektet har finansierats via medel från Leader Gute och genom stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län.

Film av Lars Vallin, Projektledare rovfisk, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Läs mer