Börja Jaga

Jägarexamen - Kulprov

Vapen Jakt

Efter godkänt teoriprov och hagelprov är det dags för kulprovet. I provet ingår ett praktiskt grundprov och ett praktiskt högviltprov.

Två godkända skjutprov krävs för kulgevär – praktiskt grundprov och praktiskt högviltprov.

Det praktiska grundprovet/kulgevär innehåller följande moment

– Säker kulgevärshantering
– Precisionsskjutning

Säker kulgevärshantering

Vid säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär prövas på två sätt:

Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, varvid vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.
Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Om provtagaren underkänts i speciell kulgevärshantering eller underkänts i precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göra av hela grundprov kulgevär.

Precisionsskjutning

I precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd.

Skjutavståndet ska vara 80 meter mellan skytt och träffbild.

För att kunna godkännas krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.

Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning och serie skjuten med jägarmässigt stöd får ha högst 17 cm spridning. Om bara den ena serien är godkänd, ska delprovet underkännas.

Praktiskt högviltprov med kulgevär

Det praktiska högviltprovet med kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla:

1. Skjutning mot stillastående älgfigur
2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur. Proceduren upprepas sedan från andra hållet.

För att serien ska vara godkänd måste alla fyra skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).

Du är nu godkänd och har fått din Jägarexamen. Grattis! Följ vår artikelserie Börja jaga. Vi kommer att berätta om din fortsatta väg till att bli en lyckosam jägare.

Är du intresserad av att ta jägarexamen, Kontakta din Jaktiabutik och för information om var du kan utföra ditt kulvapenprov.

Källa: Svenska Jägarförbundet

Relaterade reportage