REPORTAGE

Nya jakttider 2021 - Allt du behöver veta!

Jakt

I torsdags beslutade regeringen om de nya jakttiderna som träder i kraft den 1 juli 2021. Förändringar i älgjakten, löshundsjakten och vårjakt på råbock är bara några exempel. Läs vidare för att ta reda på hur detta påverkar dig som jägare!

Det nya beslutet bygger enligt Regeringen på ett gediget och brett förankrat underlag från Naturvårdsverket och samtliga jakttider har setts över och uppdaterats.

De nya jakttiderna

Råbock

Vårjakt på råbock införs i hela landet mellan 1 maj – 15 juni.

Rådjur

Jakttid på rådjur förlängs i norra Sverige och avslutas den 31 januari som i syd.

Kronhind

Ingen allmän jakttid på kronhind utanför skötselområdena.

Kronkalv

Jakttid på kronkalv utökas till mellan 16 augusti – 31 januari, utan något avbrott. Detta gäller dock inte Skåne som har särskilda jakttider för kronviltet.

Dovhind och dovkalv

Dovhind och dovkalv får jagas under brunstuppehållet i hela landet. Jakttiden på hind och kalv förlängs till mars månad, och får då ske som smyg- eller vaktjakt.

Vildsvin

Uppehållet i jakttiden för vuxna vildsvin tidigareläggs till 1 februari – 31 mars.

Älgjakten

Älgjakten startar 1 september i den norra delen av landet och 8 oktober i den södra, med 31 januari som slutdatum i hela landet. Dessa är numera fasta datum och februarijakten försvinner därför i syd och älgjakten i norr förlängs med två månader. Älgjakten får även bedrivas en timme efter solens nedgång, under den s.k. skymningstimmen och då endast som smyg- eller vaktjakt.

Länsstyrelsen i Värmlands, Dalarna och Gävleborgs län kan besluta om septemberjakt på älg om man anser att det ökar möjligheterna att nå avskjutningsmålen.

Längsstyrelserna i Norrlandslänen får besluta om två veckors brunstuppehåll, så länge inte möjligheten att nå målen med att begränsa skador i skog och i trafik försämras.

Jakttiden fastställs till fem dagar i oregistrerade områden. Detta innebär att länsstyrelserna inte längre kan besluta om kortare jakttid än så.  

Fågeljakt

Flera fågelarter så som alfågel, småskrake, björktrast, havstrut och sädgås försvinner ur jakttabellen och har därmed inte någon allmän jakttid. En del av dessa arter återfinns emellertid i skyddsjaktbestämmelserna.

Änder och gäss

Jakten på änder och gäss får numera ske en timme före solens uppgång och en timme efter dess nedgång.

Järpe

Järpe är numera enbart tillåtet att jaga från Gävleborg, Dalarna, Värmland och norrut.

Nötskrika

Nötskrika får jagas mellan 21 augusti – 10 mars.

Trana och sångsvan

Trana och sångsvan som uppträder i flock om minst fem fåglar får under vissa tider jagas för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda.

Orrtupp och tjädertupp

Jakttid på orrtupp och tjädertupp förlängs i norra Sverige med 14 dagar och avslutas den 15 februari.

Ripa

Ripjakten slutar den sista februari i Älvdalens kommun och i Jämtlands län och den 15 mars ovan lappmarksgränsen i Västerbottens och i Norrbottens län. Jaktslutet i resten av Västerbottens, Norrbottens och Dalarnas län kommer att vara den 15 februari. Allmän jakt på ripa kommer även vara fortsatt tillåten i Värmlands, Gävleborgs och Västernorrlands län, med samma jakttid som tidigare år, det vill säga från 25 augusti till den 15 november.

Övriga djur

Grävling

Hundjakt efter grävling kortas ned med 2 veckor och pågår mellan 21 augusti - 31 januari i hela landet.

Räv 

Jakttiden på räv är oförändrad men rävjakt med stövare förkortas med två veckor och avslutas sista februari.

Hare

Jakttiden på fälthare får ske mellan 1 september – sista februari. Skogsharen får jagas tom 15 februari i Södermanland och söderut.

 

Mer information om beslutet hittar du i Svensk Författningssamling. Vill du läsa mer om Sveriges jakttider kan du göra det på Jägareförbundets hemsida

Senast uppdaterad 2021-06-21.