REPORTAGE

Så motverkar du spridningen av afrikansk svinpest

Den smittsamma och dödliga virussjukdomen afrikansk svinpest sprids i Europa. Nu har den konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län. Som jägare har du både skyldigheter och möjligheter att motverka spridningen av afrikansk svinpest bland svenska vildsvin och tamgrisar.

Afrikansk svin­pest drabbar just bara vild­a och tama grisar men däremot inte människor eller andra djur­. Virussjukdomen orsakar stort lidande för de smittade djuren och dödligheten är hög. Dessutom kan den medföra stora ekonomiska kostnader och påverka vår livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att stoppa smittspridningen.

Restriktioner i smittad zon

I en definierad smittad zon i Fagersta och Norberg har det införts vissa restriktioner och åtgärder. Bland annat får varken jordbruk, skogsbruk eller jakt bedrivas inom zonen. Lösa hundar är förbjudna i skog och mark. Inga obehöriga får vistas i vildsvinshägn eller inhägnader för tamgrisar. 

Så sprids virussjukdomen

Smittan överförs dels direkt i form av kontakt mellan djur, dels indirekt via exempelvis människor, fordon och redskap. Viruset kan överleva i flera år i såväl kylt som fryst kött samt även i rökta och saltade produkter, som till exempel korv. Matavfall är ett vanligt spridningssätt i nya områden.

Symtom på smittade grisar

Hög feber, minskad aptit och sämre allmäntillstånd är vanliga symtom hos djur som är smittade. Huden kan bli blåaktigt, gången vinglig och grisarna kan också drabbas av andningssvårigheter, kräkningar och diarré. Inte sällan dör de inom fem till tio dagar.

Rapportera och rör inte djuret

Om du påträffar ett sjukt eller dött vildsvin är du enligt epizootilagen skyldig att rapportera detta till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Om det är ett sjukt djur ska du kontakta en veterinär direkt. Flytta inte på det misstänkt smittade djuret och håll avstånd till det. I områden som klassas som smittade zoner får kadaver av skjutna och självdöda vildsvin bara tas om hand av personer som har gått en utbildning hos Jordbruksverket eller som bedöms ha motsvarande kompetens att hantera djuret.

Tänk på det här!

Vad kan man då som jägare göra för att motverka spridning av afrikansk svinpest i Sverige? Jo, det här:

  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till SVA.
  • Släpp inte lös jakthunden i ett område som klassas som smittad zon. Dels för att inte skrämma vildsvinen så att de lämnar zonen och sprider smittan vidare, dels för att inte hunden sedan tar med sig smitta ut ur zonen.
  • Var noga med att rengöra kläder och utrustning efter vildsvinsjakt i ett smittat område. Vildsvinens blod och avföring för smittan vidare. Använd borste och vatten för att tvätta bort blod och smuts. Förvara sedan kläderna och utrustningen inomhus i rumstemperatur i ett utrymme med bra ventilation i minst en vecka innan du använder allt igen.
  • Tvätta din jakthund noga efter jakt i ett smittat område.
  • Undvik kontakt med bestånd av svenska grisar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat område.
  • Kött och obehandlade jakttroféer kan vara en smittrisk. Se därför till att vildsvin och grisar inte kommer åt dem.

Källor: Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)