Dynamsikt och Nationellt skytte


 

Dynamiskt skytte fortsätter att vinna mark även om pandemin
har begränsat tillväxten något. En tydlig trend de senaste
åren är att allt fler använder pistoler med rödpunktssikten,
vilket bidrar till ett ännu snabbare skytte inom denna
populära ”actionsport”.

Även skytte med PCC (pistol caliber carbine) har blivit vanligt. PCC är
en karbin som skjuter 9 mm, vilket är billigare än exempelvis gevär
sammunition och dessutom gör det tillåtet att använda vapnet på en
pistolbana.

Taktiska vapen

All about gear