I rampljuset - Swarovski Optik tM 35 - DETECT. DECIDE. HUNT.

1 ÄG NATTEN.
Med nya tM35 kan jägaren förlita sig på beprövad SWAROVSKI OPTIK-kvalitet. En termiskt clip-on-enhet förenad med modern termiskt bildteknologi, ger en imponerande förbättrad sikt och skapar förutsättningar för en ansvarsfull jakt i mörkret.

2 TRÄFFSÄKERT.
tM 35 och SWAROVSKI OPTIKs kikarsikten bildar en kraftfull kombination som tillsammans som ger en 100% tillförlitlig träffpunkt. Fatta rätt beslut och skjut det perfekta skottet.

3 LÄTT ATT ANVÄNDA.
En avgörande fördel på natten: automatisk på- och avstängning tack vare lutningssensorer och intelligent justering av ljusstyrkan. När tM35 är aktiverad är den redo att användas direkt.

Rek. pris: 48.600:-
I butik: Våren 2022

tMA-värmemonokularadapter för tM 35
Tack vare tMA - adaptern för termiska monoklar, är det enkelt att växla från att använda tM35 i handhållet läge till att sätta fast den som en clip-on på ditt befintliga kikarsikte. I kombination med SWAROVSKI OPTIK-kikarsiktet blir tM 35 ett kraftfullt hjälpmedel som inte kräver någon inskjutning samt garanterar en 100% tillförlitlig träffpunkt – varje gång.

Rek. pris: 2.200:-

RB tM35 (extra batteri)
Vid jakt - särskilt i skymning eller mörker - är många faktorer oförutsägbara. Men med det laddningsbara batteriet RB tM 35 (Li-ion 3000) kan du alltid vara säker på att tM 35 har en tillförlitlig strömförsörjning. Detta kan visa sig vara en avgörande fördel på natten. Bajonettspärren integrerad i batterihuset gör att batteriet kan bytas snabbt och tyst, även i absolut mörker.

Rek. pris: 690:-

Relaterade sidor