Reportage

Sex fördelar med ljuddämpare

VapenJakt

En ljuddämpare sänker inte bara effektivt ljudet från skotten och skonar såväl din som din jakthunds hörsel. Visste du att den även bidrar till ett bekvämare skytte med bättre precision? Det finns fler skäl till varför du bör investera i en bra dämpare.

❱❱❱ SÄNKT LJUDNIVÅ Ljudet kvävs effektivt genom att gastrycket sänks när kulan skjuts iväg och att gasen sedan långsamt leds ut under en längre tid.

❱❱❱ MINSKAD MYNNINGSFLAMMA Krutet förbränns och släcks helt eller delvis inuti dämparen. Du undviker att bli bländad och behåller fokus på målet. 

❱❱❱ MINSKAD REKYL När gaserna bromsas upp i dämparen reduceras rekylen  markant och skonar din axel. 

❱❱❱ FÖRBÄTTRAD PRECISION Dämparens vikt minskar pipans vibrationer, vilket leder till ökad precision med tätare träffgrupper. 

❱❱❱ HÖGRE KULHASTIGHET Den pådrivande gasen inne i dämparen gör att kulan får en hastighetsökning på 5–10 m/s. 

❱❱❱ ÖKAD STABILITET Dämparens vikt ger dig ett stabilare, säkrare vapen vid skytte på både stillasittande och rörliga mål.