Reportage

Om konsten att välja rätt kikarsikte

VapenJakt

Att välja rätt kikarsikte till sin studsare är för många en svår konst. Det finns en mängd begrepp som förvirrar och försvårar valet. En del av begreppen används också som säljargument på ett mer eller mindre bra sätt, något som ytterligare skymmer sikten för den som står i begrepp att välja. Svårt men inte omöjligt – vi reder ut begreppen!

Vid valet av sikte måste man börja med att ställa sig ett antal frågor. Ska jag jaga i dagsljus eller när det skymmer? Vad ska jag jaga? Vilka avstånd? Och vilken prisklass vill jag hamna i?

Skymning Hjortar0918

Jagar du i dagsljus eller skymning?

Generellt är det så att en kikares kvalitet ofta återspeglas i dess pris. Men vad som är viktigt är att du ställer de rätta frågorna och köper den kikare du behöver, inte nödvändigtvis den som är dyrast.

Ställ krav på försäljaren

Idag marknadsförs sikten med mycket stora spann i förstoringsgrad. Dessa är nog bra på många sätt, men kom ihåg att de är menade att täcka stora variationer. Är det just det du behöver? Det kan vara vettigt att ha två ”mellanprissikten” som är specialiserade för sitt ändamål istället för att försöka få ett sikte till allt.

Använd jakthandlarens personal till att hjälpa dig avgöra vilket sikte som passar just dig. Handlaren kan också hjälpa dig att hamna i rätt prisklass när du berättar hur du tänker.

Be att få gå ut på gatan och titta i olika kikare. Inne i butiken kommer du inte att se deras verkliga prestanda.

En ny kikare är en stor investering för de flesta av oss och när du går hem med din nya kikare ska du känna att du gjort rätt val.

Att tänka på vid val av kikarsikte

Det finns en mängd olika begrepp kring kikarsikte som kan vara bra att känna till när det är dags att välja. Vi har tagit hjälp av Michael Kvick, produktspecialist på Carl Zeiss, för att reda ut dem och se vilka olika typer av sikte som finns ute i handeln idag.

 

Kikarsikten Flera0908

Välj riktmedel

Riktmedel är något väldigt personligt och många har mycket bestämda åsikter om detta. Det viktigaste valet är om riktmedlet skall ligga i första bildplanet (medförstorande) eller andra bildplanet (icke medförstorande). Medförstorande innebär att riktmedlet ändrar storlek beroende på förstoringen (grövre riktmedel vid hög förstoring). Icke medförstorande behåller riktmedlets storlek genom hela förstoringsomfånget.

Titta och jämför i butiken. Det förekommer rena skrönor hur mycket riktmedlet täcker ibland. De större tillverkarna har ofta uppgifter på sina hemsidor eller kataloger hur mycket de olika riktmedlen täcker på olika avstånd. Trenden går dock emot tunnare riktmedel ihop med någon typ av belysning i korset.

Michael Kvick menar att belysta riktmedel är en mycket vanlig företeelse idag. Även dessa är främst för mörkerjägaren, men på senare tid har olika former av lågförstorande kikarsikten med belyst riktmedel blivit vanligare, så kallade drevjaktssikten.

– Dessa kan betraktas lite som en lyckad kombination av rödpunktsikte och konventionellt sikte som ofta erbjuder den tränade skytten möjlighet till snabba skott. Grova riktmedel typ ”tyska ettan” och liknande säljs mycket lite idag, berättar han.

Antireflexbehandling

I en kikare av hög kvalitet kan man räkna med att samtliga linselement är antireflexbehandlade, och detta ibland många gånger.

– I enklare kikare är kanske bara frontlinsen och okularlinsen antireflexbehandlade.

Varje lins ”stjäl ljus”. För att få en optimal optik krävs det ganska många linser och då måste glaskvalitet och antireflexbehandling ligga på topp, annars blir ljusförlusten märkbar, säger Michael.

Han berättar att alla tillverkare av högklassig optik har sin egen antireflexbehandling där receptet är hemligt men som konsument kan du själv lätt testa kikarens kvalitet vad avser antireflexbehandling.

Gå helt enkelt ut i solljus, titta genom kikaren och vrid dig mot solen (titta inte direkt in i solen!)Ju sämre antireflexbehandling desto tidigare uppstår ett mjölkaktigt skimmer i kikaren. Titta gärna någonstans med skuggor och dålig kontrast. Att titta på en färgglad skylt mitt på dagen är inte lika utslagsgivande.

Alg I Dimma0918

Ljustransmission är en viktig parameter

Ljustransmission är faktiskt en av de viktiga parametrar som går att mäta objektivt men det är långt ifrån alla tillverkare som uppger detta värde. Ljustransmission är också precis det som det låter som – den mängd ljus som kikaren släpper igenom till ditt öga.

Därför är också detta ett värde som är mycket intressant för dig som jagar i mörker, säger Michael Kvick.

De bästa Europeiska kikartillverkarna ligger på 90 - 95 % medan det finns fabrikat som ligger neråt 60 % ljustransmission. Skillnader på 3 % och mer går att urskilja med det mänskliga ögat. 

Skymningsvärde

Skymningsvärde är en matematisk formel för att räkna ut hur ”bra” ett sikte är i skymningen. Tyvärr tar inte formeln hänsyn till siktets/kikarens kvalitet och konstruktion. Det finns inte många som använder denna formel i sin marknadsföring längre.

Synfält/tubeffekt

Synfältet beror på en kikares förstoringsgrad och dess konstruktion. Det finns ett teoretiskt samband mellan synfält och en kikares frontlins men varje konstruktion har också det man kallar upplevt synfält. Denna kan inte redovisas i siffror utan du bör själv sikta på något och jämföra vad du ser. Ibland talar man om en ”tubeffekt”. Det upplevs som om du ser insidan av siktet och har dåligt synfält. Detta beror oftast på en osund konstruktion. På många sikten upplevs detta bara på de lägsta förstoringarna.

Utgångspupill

Det hänvisas ofta till detta värde och dess vikt för just jägare som jagar i skymning eller mörker. Ögats pupill kan i normalfall bli max 7 mm. Efter ca 40 års ålder blir ögat mindre flexibelt varför detta värde då kan få en något annan betydelse. Glöm dock inte att om du vill använda stor förstoring i skymningen så är alltiden stor frontlins en fördel. Det är inte heller någon nackdel att siktets utgångspupill är större än ögats. Då behöver du inte ligga precis exakt i ljusstrålen med ögat och riskera att ”tappa” värdefullt ljus.

Med hänsyn till pupillens storlek är det optimala om den ljusstråle som träffar pupillen också är 7 mm (vid skymningsjakt). Frontlinsens diameter i millimeter divideras med 7, då får du den idealiska förstoringen för just det siktet Detta betyder att med större frontlins kan man också ha en större förstoring, enligt beräkning nedan.

2100

Satsa på kvalitet när du väljer kikarsikte

Vid jakt på dagtid är inte utgångspupillen viktig för ljuset, men en stor utgångspupill gör det lättare att hitta en bra siktbild vid snabba skott. Dålig siktbild innebär att du måste leta med ögat för att slippa skuggor och du tappar dyrbar tid.

Optimal förstoring med avseende på frontlins

 56/7 = 8        50 / 7 = 7      42/7 = 6

Glöm inte kikarens kvalitet och ljustransmission, det går inte att stirra sig blind på skymningsvärde och utgångspupill. Ett billigt sikte med 8x56 har samma skymningsvärde som en som är tiofalt dyrare och bättre!