Reportage

Påverkas din jaktteknik av att 2G- och 3G-näten släcks?

Jakt

Den 31 december 2025 stängs mobilnäten 2G och 3G ner helt i Sverige. Tekniska prylar, exempelvis hundpejlar och åtelkameror, som bara fungerar via dessa nät kan då sluta att fungera. Det kan vara en bra idé att redan nu se över din utrustning för att kolla om den kan uppgraderas eller om du behöver börjar leta efter nya tekniska hjälpmedel för jakten.

2G och 3G lanserades 1991 respektive 2006 och har i dag en föråldrad teknik som inte utvecklas längre. Stora trafikökningar i näten och ett växande behov av snabbare datakommunikation gör att de modernare mobilnäten 4G (LTE) och 5G istället behöver få mer frekvensutrymme. 4G- och 5G-näten klarar av högre hastigheter av datamängder och har kortare svarstider, vilket undviker fördröjningar i realtidskommunikationen. Dessutom finns det krav på funktioner som bara dessa nyare mobilnät klarar av. Därför uppgraderar och bygger operatörerna nu ut 4G och 5G. Exempelvis flyttas basstationer som tidigare stått i teknikbodar på marken upp i mobilmasterna, vilket bidrar till bättre täckning.

Dessa teknikprylar påverkas

Uppkopplad teknik har på senare år blivit alltmer vanligt i vår vardag. Och antalet smarta tekniska lösningar utökas hela tiden för att underlätta och förbättra olika delar av våra liv. Många av dessa produkter och tjänster använder bara 2G- och 3G-näten. Nedsläckningen påverkar även utrustning som tillämpar IoT (Internet ofThings) eftersom denna teknik vanligtvis kopplar upp sig mot 2G och 3G.

Här är några exempel på teknisk utrustning som berörs av att 2G- och 3G-näten stängs ner:

• Äldre mobiltelefoner, datorer och surfplattor med SIM-kort

• Hemlarm

• Robotgräsklippare

• Nödsamtal från bilar (så kallade eCall)

• Pejlar/sändare för jakthundar

• Videoövervakning/åtelkameror

Tips – så här gör du nu

Med andra ord, det är läge att i god tid kontrollera vilket eller vilka mobilnät som dina hundpejlar eller åtelkameror kan kopplas upp mot. Annars är det risk för att du under en kommande jakt upptäcker att du inte har någon kontakt med en eller flera av hundarna eller missar när viltet besöker foderplatsen. går in i åteln. Här är några tips från Konsumentverket och Post- och telestyrelsen:

• Kontrollera att befintlig utrustning har stöd för 4G/5G. Titta i produktmanualer eller på nätet (om det bara står GSM, 2G och/eller 3G så är den förmodligen inte kompatibel med 4G och 5G).

• Om din utrustning inte stödjer 4G/5G, kolla om du kan uppgradera eller kanske behöver köpa ny.

• Om du planerar att exempelvis köpa en ny hundpejl, kontrollera att den har stöd för 4G/5G.

• Missa inte att undersöka om dina abonnemang och SIM-kort stödjer 4G/5G.

”Alla produkter är framtidssäkrade”

Hur många av dagens tekniska hjälpmedel tekniklösningar för avsedda för jakt påverkas då av de ny förutsättningarna? Vi frågade Lafayette och Natlink, två leverantörer av GPS-sändare till Jaktia.

Jens Qarlsson, vd på Lafayette, berättar att deras produkter kan och kommer att alternera mellan GSM (2G/3G) och LTE (4G) så länge den förstnämnda mobiltekniken är i drift.

– Antennerna på våra GPS-sändare är fullt presterande på både GSM och LTE och behöver inte bytas ut eller uppdateras när GSM-näten släcks ner, säger Jens Qarlsson.

– Vi har sett till att vår nylanserade GPS-sändare med tillhörande mobilapp och kommande produktnyheter är framtidssäkrade och kommer fungera felfritt när 2G- och 3G-näten försvinner.

 

Dagens hundpejlar funkar med 4G

Bosse Setterberg, vd på Natlink, konstaterar att samtliga av deras produkter som säljs i dag – exempelvis hundpejlarna Tracker R10i Hybrid och Tracker Artemis – stödjer 4G. När det gäller äldre 2G- och 3G-pejlar så berättar Bosse att Tracker kommer fortsätta att serva och laga dessa en viss tid framöver.

– Man får givetvis själv ta ställning till om man tycker det är värt att laga dessa produkter eller om man i stället kanske ska kolla efter en ny pejl som körs på de nyare näten, säger Bosse Setterberg och tillägger:

– Det gäller samtidigt att vara observant, för 2G- och 3G-näten släcks ner successivt i olika delar av landet. Så det kan vara så att det finns pejlar som redan i dag inte fungerar i vissa landsändar.

 

Källor: Konsumentverket, Post- och telestyrelsen