Pyrschjakt på dovvilt

Smygjakt på dovvilt är en spännande och givande jaktform. Viltet rör sig ute öppet även mitt på dagen. Svårigheten är dock att de oftast rör sig i stora grupper vilket innebär att det finns många som håller vakt och kan upptäcka dig. Det är dessutom svårt att utskilja ett skjutbart vilt i en stor grupp utan att riskera att träffa ett annat. Jaktia hjälper dig att lyckas!

AMMUNITION

TILLBEHÖR

OPTIK

KLÄ DIG RÄTT

VAD DU HAR PÅ FÖTTERNA ÄR AVGÖRANDE

Varma och torra förtter är A&O