Reportage

Optikskola med SWAROVSKI OPTIK: Grundläggande fakta om handkikare och tubkikare

Jakt

Vad betyder siffrorna 10x50 på en handkikare? Vad är förhållandet mellan förstoring och synfält i en kikare och tubkikare? Och hur kan jag identifiera bilder med hög kontrast? I den här artikeln får du lära dig de grundläggande parametrarna och termerna i optikens värld.

Det dyker genast upp en rad olika siffror och begrepp när du börjar att kolla på en handkikare och eller tubkikare. Här går vi igenom grunderna för vad du behöver känna till för att välja en kikare med optik som passar dina behov.

Förstoringsgrad

Förstoring är den faktor gör att ett objekt verkar närmare än vad det faktiskt är. Att titta genom en handkikare eller tubkikare förändrar våra synintryck och upplevelser. Ju större förstoring, desto närmare verkar objektet vara. Hög förstoringsgrad gör dessutom bilderna mer detaljrika. Du bör dock vara medveten om att en stor förstoring ger dig ett mindre synfält.

Variabel förstoring

De allra flesta tubkikare har variabel förstoring. Det innebär att du kan välja förstoringsgrad inom ett visst zoomområde. Till skillnad från en fast förstoring är det möjligt att zooma från ett lägre till ett högre värde. Produktnamnet anger förstoringsgrad i form av siffran x. Till exempel 30 – 70x95 är en kikare med 30 till 70 gånger förstoring för ett objektiv med linsdiameter på 95 mm.

Objektivets linsdiameter

Objektivets lins är den del av kikaren som är vänd mot objektet. Storleken på linsdiametern avgör hur mycket ljus som objektivet släpper in, vilket är av avgörande betydelse för kikarens prestanda. Särskilt i sämre ljusförhållanden. I korthet: ju större linsdiameter, desto mer ljus ”fångar” linsen upp – med en ljusare bild som följd. Ju sämre ljusförhållanden, till exempel vid skymning, desto större linsdiameter bör objektivet ha.

Vad står siffrorna för?

Produktnamnet för en kikare innehåller två sifferkombinationer. Exempelvis 8x25, 10x32 och 12x42. Det första sifferledet anger förstoringsgraden, alltså 8, 10 och 12 gånger förstoring. Det andra sifferledet visar objektivets linsdiameter i millimeter. Ta exempelvis en kikare med specifikationen 10x42, vilket innebär att linsdiametern är 42 mm. Det är en hyfsat vanlig, kompakt och förhållandevis lätt universalkikare med tillräcklig ljusprestanda för att du ska se bra även när det börjar att skymma.

Synfält

Synfältet är enkelt uttryckt bilden som du ser i kikaren. Tumregeln är: ju större förstoring, desto mindre blir synfältet. En kikare har ett större synfält än en tubkikare, vilket innebär bättre överblick över ett vidare område. En tubkikare har vanligtvis större förstoring, något som ger dig ett mindre synfält men mer detaljrika bilder.

Storleken på synfältet anges vanligtvis i meter på ett avstånd på 1000 meter. Om en kikare har ett synfält på 150/1000 meter, så innebär det att du ser en 150 meter bred, cirkulär bild på 1000 meters håll.

Utgångspupill

Om du tittar genom okularet på en handkikare eller tubkikare så visas utgångspupillen som en vit cirkel. Utgångspupillen är ett värde som räknas fram genom att dividera objektivets linsdiameter med förstoringsgraden. Värdet som man då får fram ger en indikation på hur bra ljusinsläpp objektivet har.

Ju större utgångspupill, desto mer ljus är det som når ögat. Något som är särskilt viktigt när du spanar efter vilt i sämre ljusförhållanden. Två exempel: en kikare med den tekniska specifikationen 8x56 har en utgångspupill på 7 mm medan en kikare med specifikation 8.5x42 har ett värde på 4,9 mm.

Ljustransmission

Ljustransmission, det vill säga ljusinsläpp, är en viktig parameter för att bedöma kvaliteten på ett optiskt instrument som en hand- eller tubkikare. Ett transmissionsvärde på exempelvis 90 procent betyder att så mycket som just 90 procent av ljuset som kommer in i linsen når ögat. Detta är resultatet av absorption och reflektioner i en premiumoptik. Graden av ljusinsläpp påverkas av olika ytbehandlingar. Dessa ytbehandlingar är viktiga för att minimera ljusförluster orsakade av absorption eller reflektioner. Ju högre kvalitet det är på dessa ytbehandlingar, desto färre distraherande reflektioner fångas upp av optiken. Detta är något som framför allt märks i starkt ljus.

Närgräns

Detta värde anger hur nära du kan vara ett objekt och få en skarp bild av det i handkikaren eller tubkikaren. Från denna närgräns till ett oändligt avstånd kan du snurra på fokusringen och få en skarp bild i kikaren. Fokuseringsavståndet för många av Swarovski Optiks kikare är på två meter. Detta värde tar inte hänsyn till några eventuella synfel hos användarna.

Pupillavstånd

Detta är avståndet mellan vänster och höger ögat – mätt i millimeter från pupillcentrum till pupillcentrum. På alla av Swarovski Optiks kikare kan pupillavståndet justeras.

Ögonavlastning

Ögonavlastning är avståndet mellan okularet och ögat. Detta värde anger var kikarens utgångspupill möter det mänskliga ögat. Vridbara ögonmusslor gör det möjligt att anpassa avståndet för varje användare. Detta är särskilt värdefullt för personer med glasögonen för att på så vis kompensera avståndet mellan ögonen och glasögonen. Ögonavlastningen i premiumkikare brukar vara mellan 14 och 19 millimeter, vilket bidrar till bekvämt tittande i kikaren.

Dioptrijustering

Denna justering görs för att kompensera olika synfel som användaren kan ha på höger eller vänster öga. Det behövs inte göra någon justering om användaren har samma syn på båda ögonen (oavsett om handlar om kort- eller långsynthet) eller om denne har glasögon.

Bildkvalitet

Med bildkvalitet menas kikarens övergripande bildkvalitet. Denna prestanda kännetecknas av ett optimalt förhållande mellan visuella avbildning, upplösning och distorsion (optisk förvrängning under bildåtergivningen av objektet) samt en färgneutral, ljus bild.

Testa kvaliteten på din kikare: rikta den mot en stjärnrik himmel. En kikare med premiumoptik visar stjärnorna som punktformade ljuskällor mot en mörk bakgrund utan att blända dig. Jämför gärna olika kikare med varandra.

Ljusstyrka

Grundregeln är: ju större linsdiameter på objektivet, desto mer ljus och detaljer släpps in i kikaren och utgångspupillen. Större förstoringsgrad gör utgångspupillen mindre, vilket också minskar ljusstyrkan. Det handlar om att hitta en avvägning mellan storlek, vikt och ljusstyrka för långdistansoptiken. En bra måttstock är den så kallade skymningsfaktorn. Ju högre skymningsfaktor, desto mer detaljrika blir bilderna. Skymningsfaktorn får du fram genom att ta roten ur förstoringsgraden gånger objektivets linsdiameter. Formeln för att räkna ut kikarens ljusintensitet är linsdiametern gånger förstoringsgraden upphöjt i två.

Kantskärpa

Bra kantskärpa är en tydlig indikation på förstklassig optik och något som kan fastställas ganska enkelt. Hela synfältet ska vara skarpt – från mitten av bilden till kanten. Bra eller till och med perfekt kantskärpa lyfter fram detaljer ända ut till kanten utan att du behöver justera skärpan.

Kontrast

Grunden för bra kontrast är en tydlig bild. Små färgfransningar, låg sfärisk aberration och perfekt anpassad linsbeläggning ökar kontrasten i ett optiskt system. Med konstrast menas övergången mellan ljust och mörka partier på ett objekt. Ju skarpare övergång, desto högre konstrast har bilden.

Detaljrikedom

För att små detaljer ska kunna framträda i en bild krävs vissa grundförutsättningar så som bra ljusförhållanden, kontrastrika objekt och en kikare av rätt storlek.

Begränsande upplösning

Upplösningen i ett optiskt system är detsamma som förmågan att separat återge de allra minsta detaljerna. Ju större objektivets linsdiameter är, desto mindre detaljer på objektet kan i teorin identifieras och återges i bilden.

Vanlig kikare vs tubkikare?

Det är som vanligt en smaksak vilken slags kikare du fastnar för och gillar att använda. Av tradition väljer många jägare en vanlig handkikare. I dag finns det många mindre, kompakta tubkikare som är minst lika enkla att ha med sig på jakten. Den höga förstoringsgraden gör dem till perfekta hjälpmedel för till exempel inventering av vilt och jakt på längre avstånd.

Upplev Swarovision

Under ett ständigt pågående utvecklingsarbete kallat Swarovision har Swarovski Optik gått ett steg längre och satt en ny standard när det handlar om optisk kvalitet. Deras optik levererar oöverträffad skärpa tack vare fältutjämnande linser som ger nästan helt distorsionsfria bilder ända ut i kanterna. Swarovision kännetecknas också av maximal optisk prestanda med knivskarpa konturer. Slutligen bidrar de innovativa linsbeläggningarna till maximal färgtrogenhet med hög färgåtergivning och hög ljustransmission. Allt sammantaget ger dig kontrastrika och verklighetstrogna bilder. Med andra ord: du missar inte enda detalj, vilket gör att du snabbt och enkelt upptäcker viltet i alla lägen.

Relaterade reportage