Reportage

Optikskola med SWAROVSKI OPTIK: Begrepp, siffror och inställningar av kikarsikten

Jakt

Kikarsikten är en integrerad och viktig del i dagens jakt. Faktorer som ljusstark optik och naturlig färgåtergivning, stort synfält och bra kantskärpa samt lättåtkomliga reglage möjliggör snabba intryck och beslut – och ökar chanserna för god jaktlycka.

I den här artikeln ger vi dig en grundläggande introduktion om kikarsikten, deras olika delar och funktioner. Om du vill läsa om bildegenskaperna som nämns ovan, kolla in artikeln ”Grundläggande fakta om handkikare och tubkikare” där vi beskriver dessa termer mer ingående.

Förstoring och synfält

Förstoringsgraden är en viktig aspekt när det handlar om kikarsikten. Den anger hur många gånger närmare ett mål verkar vara när du kollar i siktet. Ju högre förstoring, desto närmare visas målet. Var observant på att en stor förstoring innebär ett mindre synfält.

Tänk på att välja ett kikarsikte med rätt förstoring utifrån den jakt som du framför allt tänker bedriva. Vid exempelvis drevjakt är ett lågförstorande sikte med stort synfält att föredra. Ta hjälp av illustrationen här för att få vägledning i valet av kikarsikte.

Zoom-faktor

Kikarsikten har antingen fast eller variabel förstoring. Sistnämnda variant ger dig större flexibilitet. Siktets zoom-faktor beskriver optikens förstoringsintervall. Ju högre siffra, desto större förstoringsintervall. Dagens kikare har vanligtvis en faktor, det vill säga förstoringsintervall, på antingen 6x (till exempel 2–12 x 50) eller 8x (exempelvis 2–16 x 50), vilket i båda fallen ger dig ett bra visuellt stöd i de allra flesta jaktsituationer.

Alternativet är en fast förstoring. Det innebär att du inte har möjlighet att ändra förstoringsgrad i kikarsiktet. Dessa varianter av kikarsikten är dock få numera i takt med att bildkvaliteten i variabla sikten har förbättrats och det faktum att zoom-funktionen möjliggör ett flexiblare, bredare användningsområde.

Riktmedel

Riktmedel är ett samlingsnamn för olika slags visuella hjälpmedel för att sikta in sig på målet. Du ser både mål och hjälpmedel tydligt i kikarsiktet. Det finns olika varianter av riktmedel. De vanligaste är ett hårkors, en linje, en prick eller en cirkel – och inte sällan en kombination av dessa. Det finns både icke-belysta och belysta riktmedel. Spana gärna in riktmedlet 4A-IF från Swarovski Optik där du kan byta mellan två olika riktmedel.

Medförstorande eller icke medförstorande?

Valet av riktmedel är oerhört viktigt. Ta god tid på dig och bekanta dig med olika riktmedel. Välj ett riktmedel som passar din huvudsakliga jakt och som du känner dig bekväm med att använda. Swarovski Optik har inte mindre än 18 riktmedel. Ett viktigt val är huruvida du vill ha ett medförstorande eller icke medförstorande riktmedel. Det vill säga, om du vill att riktmedlet ska förstoras i takt med att du zoomar in bilden eller helt enkelt behålla samma storlek oavsett förstoring. Vissa gillar tydligheten som medförstorande riktmedel innebär medan andra tycker att det blir ett störande element i bilden och föredrar ett oförändrat och mer diskret riktmedel.

Upplysta riktmedel

Riktmedel kan ha en integrerad belysningsteknik som lyser upp olika delar av bilden. Upplysta kikarsikten tydliggör målet med större kontrast, vilket bidrar till säkrare bedömning när skottet ska tas. Belysningstekniken kan anpassas efter behov i form av natt- och dagläge, justering av ljusstyrka, lutningssensor – och så vidare. Alla kikarsikten i Swarovski Optiks nuvarande sortiment har ett belyst riktmedel.

När det gäller kikarsikten från Swarovski Optik så står ”i:et” i produktnamnet för att riktmedlet är upplyst (vilket är fallet för en överväldigande majoritet av tillverkarens kikarsikten)

Justering av riktmedel

När du siktar med hjälp av ett kikarsikte måste två faktorerna överensstämma: siktpunkt och träffpunkt. Riktmedlet får inte förskjutas av yttre krafter som rekyl – det kommer i så fall innebära okontrollerbara träffar.

För att sikta in vapnet måste det vara möjligt att flytta och ställa in riktmedlet i kikarsiktet. Siktpunkten är den del av objektet som du siktar på. Om du använder ett öppet sikte måste både det bakre och främre siktet linjera med träffpunkten för att ge bra precision i skotten.

Inställningsrattar med klickinställningar används för att justera riktmedlet på kikarsiktet. Den aktuella riktningen visas på tornet. Varje klick flyttar islagspunkten 1 cm vid skott från 100 meters håll.

Ballistiskt torn

De allra flesta tillverkare av kikarsikten har ballistiska torn som tillval. Dessa torn gör det möjligt att snabbt ställa in siktet. Framför allt får du hjälp att behålla fokus på målet även på längre avstånd. Om du till exempel skjuter in ett kikarsikte på 100 meter (siktpunkt och träffpunkt är identiska), så kan du snabbt och enkelt justera träffpunkten vid 200, 250 eller 300 meter genom att bara skruva på tornet. Det är naturligtvis viktigt att anpassa det ballistiska tornet utifrån vapen och ammunition, vilket du kan göra via till exempel Swarovski Optiks ballistik-app eller på deras hemsida.

Om du har beräknat alla ballistiska data och är medveten om utmaningarna med långdistanskott, inklusive alla påverkande externa faktorer… ja, då det är det så enkelt som det låter: mät avståndet, justera det ballistiska tornet, håll fokus på målet – och ta ett väl avvägt skott.

Parallax

Parallax är det fel som uppstår om man skjuter utan titta i mittpunkten av kikarsiktet på mer än 12x förstoring. Ögat är inte placerat rakt bakom siktet utan befinner sig utanför den så kallade optiska axeln, exempelvis genom att du tittar snett in i okularet. Detta resulterar i en förskjutning mellan ditt mål och siktets riktmedel och du upplever en dubbelbild, vilket kan göra att objektet är otydligt. Swarovski Optiks kikarsikten har rattreglage för smidig parallaxjustering på alla kikarsikten med mer än 12x förstoring, så att siktets riktmedel har rätt position på olika avstånd.

Vill du veta mer om optik för långdistansskytte? Välkommen in till din närmaste Jaktia-butik så försöker vi svara på alla tänkbara frågor om kikarsikten samt handkikare och tubkikare.

Relaterade reportage